Vill du delta?

 

Invalskriterier för Konst i Roslagen

Håller du på och skapar inom skulptur, måleri, foto, konsthantverk, konstsmide, glaskonst, textil, keramik eller grafik?

 

Del 1

Vill du söka för att få vara med och visa din konst i det årliga evenemanget Konst I Roslagen måste du vara bosatt i Täby, Vallentuna eller Österåkers kommun och dessutom uppfylla minst tre av nedanstående kriterier:


Syftet med kriterierna är att uppnå god kvalitet på Konst i Roslagen-öppna ateljéer

  • Genomgått en högre konstnärlig utbildning. (4–5 år)
  • Vara medlem i KRO eller KIF.
  • Deltagit i minst tre jurybedömda utställningar. Med jurybedömd utställning menas att utställaren blivit utvald av en jury bestående av minst en yrkesverksam konstnär. Jurybedömda amatörutställningar omfattas inte av denna regel.
  • Erhållit statligt arbetsbidrag eller stipendium.
  • Fått utsmyckningsuppdrag för statlig myndighet, landsting, kommun, Svenska kyrkan eller för stora företag.
  • Vara inköpt av statlig myndighet, landsting eller kommun.
  • Varit yrkesverksam i minst tio år med utställningar på seriösa gallerier, muséer eller kommunala utställningslokaler.
  • Sökande skall förutom ansökan, lämna meritförteckning och handlingar som styrker yrkesverksamhet. Till exempel utställningsverksamhet, offentliga uppdrag, konstprojekt, stipendier med mera. Det går även att hänvisa till en aktuell och uppdaterad hemsida.
    Ansökan och bilagor kan skickas elektroniskt eller via post.

 

Del 2

Om det är någon, som inte uppfyller tre av ovanstående krav, men som ändå anser sig kvalificerad att delta i Konst i Roslagen, har denna konstnär/konsthantverkare möjlighet att ansöka om att delta med arbetsprover hos ett Granskningsråd (= jury med tre konstnärer som är helt fristående från Konst i Roslagen), de avgör om du blir invald i det årliga evenemanget Konst i Roslagen. Granskningsrådets beslut kan ej överklagas.

 

På begäran kan 5 konstverk lämnas senare. Konstverk som styrker den sökandes konstnärliga och tekniska kvalitet. Till konstverken skall bifogas en förteckning med uppgifter om material, teknik, format och årtal.

 

***

 

För att vi ska behandla dina ansökan (del1 eller del 2) skall en ansökningsavgift om 250 kr vara inbetald samtidigt med ansökan. (återbetalas ej om du inte blir invald)
Postgironummer till Konst i Roslagen 9 27 26-9. Bifoga kvitto.

Är det så att du blir refuserad i år så får du en skriftlig motivering varför. Nästa år blir det en ny jury – med nya uppfattningar – bara att söka igen.

Invalet brukar vara i mars. Funderar du på medverkan så ring /mejla direkt till kontaktpersonen:  namn,  telefon eller mejl.

OBS! Är det mindre än 5 sökande blir det inget inval, kostnaden för juryn är för stor. Max antal sökande är 15 st, överstigande antal får vänta tills nästa år. Därför är det viktigt att ringa kontaktpersonen snarast!

 

Vill du vara med eller fråga något så kontakta din representant

Täby Cecilia Birelius, tel 073-96 77 029 eller e-post cecilia@birelius.eu

Vallentuna Stig Rybrink, tel 08-511 719 41, eller e-post 08-51171941@telia.com

Österåker Kinna Lundin, tel 070 55 670 41 eller e-post kinna.lundin@telia.com


Välkommen med din ansökan!

 

 

Ordförande Konst i Roslagen

Stig Rybrink | Tel: 08-511 719 41 | E-post: 08-51171941@telia.com

Kommunrepresentanter

Täby: Cecilia Birelius | Tel: 073-96 77 029 | E-post: cecilia@birelius.eu

Vallentuna: Stig Rybrink | Tel: 08-511 719 41 | E-post: 08-51171941@telia.com

Österåker: Kinna Lundin | Tel: 070-55 670 41 | E-post: kinna.lundin@telia.com

Ordförande Konst i Roslagen

Stig Rybrink | Tel: 08-511 719 41

E-post: 08-51171941@telia.com

Kommunrepresentanter

Täby: Cecilia Birelius | Tel: 073-96 77 029

E-post: cecilia@birelius.eu

Vallentuna: Stig Rybrink | Tel: 08-511 719 41
E-post:
08-51171941@telia.com

Österåker: Kinna Lundin | Tel: 070-55 670 41

E-post: kinna.lundin@telia.com

Ordförande Konst i Roslagen

Stig Rybrink | Tel: 08-511 719 41

E-post: 08-51171941@telia.com

Kommunrepresentanter

Täby: Cecilia Birelius | Tel: 073-96 77 029

E-post: cecilia@birelius.eu

Vallentuna: Stig Rybrink | Tel: 08-511 719 41
E-post:
08-51171941@telia.com

Österåker: Kinna Lundin | Tel: 070-55 670 41

E-post: kinna.lundin@telia.com